Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
15. června 2024 ..:: Home ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

L'Arte di Andreina Guerrieri se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web L'Arte di Andreina Guerrieri a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu L'Arte di Andreina Guerrieri souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

L'Arte di Andreina Guerrieri shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. L'Arte di Andreina Guerrieri také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na L'Arte di Andreina Guerrieri automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou L'Arte di Andreina Guerrieri využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu L'Arte di Andreina Guerrieri.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu L'Arte di Andreina Guerrieri, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: L'Arte di Andreina Guerrieri nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

L'Arte di Andreina Guerrieri doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na L'Arte di Andreina Guerrieri. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. L'Arte di Andreina Guerrieri nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo L'Arte di Andreina Guerrieri a rodinu webů L'Arte di Andreina Guerrieri.

Použití osobních informací

L'Arte di Andreina Guerrieri shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu L'Arte di Andreina Guerrieri a k poskytování služeb, o které jste požádali. L'Arte di Andreina Guerrieri také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z L'Arte di Andreina Guerrieri a jeho přidružených částí. L'Arte di Andreina Guerrieri vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. L'Arte di Andreina Guerrieri neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. L'Arte di Andreina Guerrieri Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc L'Arte di Andreina Guerrieri může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb L'Arte di Andreina Guerrieri a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

L'Arte di Andreina Guerrieri nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

L'Arte di Andreina Guerrieri udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu L'Arte di Andreina Guerrieri za účelem zjištění, jaké služby L'Arte di Andreina Guerrieri jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům L'Arte di Andreina Guerrieri, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web L'Arte di Andreina Guerrieri prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící L'Arte di Andreina Guerrieri nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku L'Arte di Andreina Guerrieri a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů L'Arte di Andreina Guerrieri nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web L'Arte di Andreina Guerrieri používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky L'Arte di Andreina Guerrieri nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti L'Arte di Andreina Guerrieri, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb L'Arte di Andreina Guerrieri nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

L'Arte di Andreina Guerrieri zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. L'Arte di Andreina Guerrieri uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

L'Arte di Andreina Guerrieri vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se L'Arte di Andreina Guerrieri nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte L'Arte di Andreina Guerrieri na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) Andreina Guerrieri   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation